Vážení zákazníci, zboží odesíláme vždy pouze v úterky a čtvrtky v pracovní dny (mimo svátky). Při zakoupení produktů v tekuté formě prosíme, abyste vybrali dopravu formou 123Kurýr. Pokud zvolíte dopravné formou zásilkovny a následně bude zboží poškozeno, není možnost náhrady škody. Děkujeme.

ELALIPO C+N.A.C.

Velmi specifická a unikátní kombinace vitamínů, minerálů a dalších živin – nepostradatelná pro zachování a prevenci celkového zdraví. Speciální technologie lipozomálního zpracování a zmenšení lipozomu na velikost menší než lidská buňka zaručuje až více než 90% vstřebatelnost.

Skladem (1 ks)
Kód: 243
2 100 Kč –10 % 1 890 Kč 1 643,48 Kč bez DPH
Kategorie: Doplňky stravy
Hmotnost: 0.9 kg
C+NAC
Akce Tip
2 100 Kč –10 %

Význam N-A-C

N-acetylcystein patří mezi běžně využívané látky ze skupiny expektorancií. Jeho mechanizmus účinku nespočívá pouze v ovlivnění tvorby hlenu dýchacích cest či jeho struktury, ale působí rovněž antioxidačně i imunomodulačně, při intoxikaci, dále působí protizánětlivě, jsou popisovány antibakteriální účinky. Velmi zajímavý je aktuální zájem o NAC, jakožto o donor sulfhydrylových skupin, a te­dy i glutathionu, neboť jeho zvýšená nabíd­ka zlepšuje aktivitu makrofágů, NK-buněk či T-lymfocytů u mykobakteriálních nákaz.

N-acetylcystein (NAC) je ve svých indika­cích terapeuticky využíván již vice než čtyři­cet let. Jde především o jeho využiti jakožto prekurzoru pro výrazně antioxidačně působící endogenně přítomný glutathion (GSH) v případě intoxikace paracatemolem, halogeno­vanými uhlovodíky nebo při otravě houbami. Je tedy nezbytný pro detoxifikační procesy v organismu. Je známo, že některé děti s poruchami autistického spektra mají nedostatek jak NAC tak glutathionu a to díky genetickým abnormalitám genu GST (glutathion-S-transferáza).

V posledních letech však je ceněn především pro své mukolytické účinky a setkáváme se s nim rovněž v léčbě některých virových onemocnění nebo u neurologických onemoc­nění (Parkinsonova choroba aj.) či v psychiatrii (Alzheimerova choroba aj.). V rámci testova­ných indikaci v pediatrii jde mj. o akutní selháni jater nezpůsobené paracetamolem, o léčbu Prader-Willi syndromu, lipofuscinózu aj.

Po chemické stránce jde o velmi jednodu­chou molekulu sestávající ze zbytku kyseliny octové a z esenciální aminokyseliny cysteinu. Chemické označeni N-acetylcysteinu (CAS: 616- 91-1) je (2R) -2-acetamido-3-sulfanylpropano­vá kyselina (dle IUPAC) se sumárním vzorcem C5H 9NO3S a průměrnou molekulovou hmotnosti 163,195 g/mol.

Mukolytické účinky NAC jsou zprostředková­ny obsaženou sulfhydrylovou skupinou usnad­ňující narušeni disulfidických vazeb. Dochází tak k depolymeraci mukopolysacharidů. NAC zvyšuje koncentrace glutathionu v ját­rech, plazmě i v bronchoalveolární laváži, čehož je ostatně využíváno u into­xikace. Touto cestou jsou vysvětlovány i jeho cytoprotektivní účinky vycházející především z jeho antioxidačního působení, které se ukázalo být až dvojnásobně vyšší než u podání antioxidačně působícím vit. E.

Z klinického pohledu se jako velmi zajíma­vý účinek jeví rovněž působeni protizánětlivé, respektive imunomodulační. Zjišťován je rovněž negativní vliv NAC na hladinu interleukinu IL-6 či tumory nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa). Nedávno byl popsán i případný antibakteri­ální účinek NAC vůči Pseudomonas aeruginosa. Dále je poukazováno na přinos NAC u cévní mozkové příhody, ateroskle­rózy nebo hypertenze.

Vzhledem k výše uváděným imunomodu­lačním a protizánětlivým vlastnostem NAC je možné předpokládat, že rozsah účinku bude souviset s intenzitou probíhající zánětlivé re­akce. Je uváděn negativní vliv NAC na růst a adhezi pseudomonad.

Intoxikace

NAC může být podán rovněž v indikaci pro­kázané intoxikace paracetamolem, přičemž mechanizmus jeho účinku nespočívá v anta­gonizaci působeni paracetamolu, ale v minima­lizaci rozsahu oxidačního poškozeni jaterního parenchymu jeho metabolitem (NAPQI), neboť slouží jako donor siry pro formaci antioxidačně působícího glutathionu. V této indikaci se po­dává v dávkách výrazně převyšujících běžné dávkováni v léčbě kašle. Aktuálně však probíhá řada dalších studií, ve kterých je intenzivně zkoumána možnost jeho využití v neurologii, psychiatrii a dalších medicínských oborech.

Zpět do obchodu